zamarznąć


zamarznąć
Zamarznąć na sopel zob. sopel.

Słownik frazeologiczny . 2013.

Look at other dictionaries:

  • zamarznąć — [wym. zamar znąć] dk Vc, zamarznąćnę, zamarznąćniesz, zamarznąćnij, zamarznąćmarzł a. zamarznąćnął, zamarznąćzła, zamarznąćzli, zamarznąćzłszy zamarzać [wym. zamar zać] ndk I, zamarznąćam, zamarznąćasz, zamarznąćają, zamarznąćaj, zamarznąćał 1.… …   Słownik języka polskiego

  • sopel — Zamarznąć, zmarznąć na sopel; zamienić się w sopel lodu «zdrętwieć, skostnieć z zimna»: Skierował się do pokoju śniadaniowego, gdzie nad maszynką grzał dłonie pan Jankowski, był tam również zmarznięty na sopel kierowca ciężarówki (...). L. Pawlik …   Słownik frazeologiczny

  • zamarzać — Zamarznąć na sopel zob. sopel …   Słownik frazeologiczny

  • kość — ż V, DCMs. kośćści; lm MD. kośćści, N. kośććmi 1. «część szkieletu ludzi i zwierząt, twardy twór barwy białawej zbudowany z tkanki kostnej» Kość czołowa, goleniowa, ogonowa, policzkowa. Kości długie, krótkie, płaskie. Zapalenie, złamanie kości.… …   Słownik języka polskiego

  • obmarznąć — [wym. obmar znąć] dk Vc, obmarznąćnie, obmarznąćnął a. obmarznąćarzł, obmarznąćzła, obmarznąćzli, obmarznąćzłszy a. obmarznąćnąwszy, obmarznąćnięty obmarzać [wym. obmar zać] ndk I, obmarznąćza, obmarznąćają 1. «pokryć się dokoła powłoką lodu,… …   Słownik języka polskiego

  • pomarznąć — [wym. pomar znąć] dk Vc, pomarznąćnę, pomarznąćniesz, pomarznąćnij, pomarznąćmarzł, pomarznąćmarzła, pomarznąćmarzli 1. «o wielu osobach: umrzeć, o wielu rzeczach: ulec zniszczeniu na skutek działania mrozu, zimna» Jabłonie pomarzły tej zimy. 2.… …   Słownik języka polskiego

  • pościnać — dk I, pościnaćam, pościnaćasz, pościnaćają, pościnaćaj, pościnaćał, pościnaćany 1. «zrąbać, ściąć wiele czegoś» Pościnano stare drzewa. 2. «spowodować przejście ze stanu ciekłego w stan stały wielu zbiorników wodnych; ściąć, zamrozić coś w wielu… …   Słownik języka polskiego

  • pozamarzać — [wym. pozamar zać] dk I, pozamarzaćza, pozamarzaćają, pozamarzaćał 1. «zamarznąć w wielu miejscach, w większej liczbie» Woda pozamarzała w naczyniach. Rzeki pozamarzały. 2. «o wielu: bardzo zmarznąć, umrzeć, zginąć wskutek działania mrozu» Ludzie …   Słownik języka polskiego

  • stawać — ndk IX, staję, stajesz, stawaćwaj, stawaćwał stanąć dk Vb, stawaćnę, stawaćniesz, stań, stawaćnął, stawaćnęła, stawaćnęli 1. «unosić tułów opierając wyprostowane nogi na ziemi; wstawać, dźwigać się na nogi» Stanąć na baczność. Stawać na palcach.… …   Słownik języka polskiego

  • ściąć — dk Xc, zetnę, zetniesz, zetnij, ściął, ścięła, ścięli, ścięty ścinać ndk I, ścinam, ścinasz, ścinają, ścinaj, ścinał, ścinany 1. «oddzielić coś od podstawy, całości, usunąć coś skądś za pomocą ostrego narzędzia» Ściąć trawę, gałęzie. Ściąć las.… …   Słownik języka polskiego